วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ลูกควรกินนมแม่นานเพียงใด?

น้ำนมแม่ คือ สุดยอดอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกทุกคน เพราะในนมแม่มีสารอาหารมากมายที่จำเป็นกับร่างกายลูกอยู่ครบถ้วน เรามาดูว่านมแม่จะดีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เหตุผล 4 ประการดังนี้
1. น้ำนมแม่ช่วยให้ลูกสู้กับเชื้อโรคร้ายได้
เด็กจะมีระดับภูมิต้านทาน (อิมมูโนโกลบูลิน A, G, M) ซึ่งช่วยในการป้องกันโรคติดเชื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงผู้ใหญ่ เมื่อเด็กอายุ 6 ปี ส่วนระดับภูมิต้านทานในเด็กอายุก่อน 6 ปี พบว่ายังมีระดับต่ำอยู่จึงทําให้เจ็บป่วยได้ง่าย

2. เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมอง
จากการศึกษาพบว่าน้ำหนักสมองของเด็กจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 6-7 ปี และการสร้างปลอกหุ้มเส้นใยประสาทจะสําเร็จสมบูรณ์ที่อายุ 7 ปี

3. น้ำนมแม่พัฒนาด้านความคิด ความอบอุ่น ความรู้สึกรักและผูกพันกับผู้เป็นแม่
นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็กพบว่า กระบวนการทางความคิดของเด็กจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเด็กเล็กที่มี ความคิดที่ไม่ซับซ้อน เป็นลักษณะที่มีคุณภาพมากข้ึนแบบเด็กโตเมื่ออายุ 7 ปี

4. ต้องทานนมแม่จนกว่าจะบังเกิดฟันแท้ซี่กแรก
เพราะการปรากฏของฟันแท้ซี่กแรกเป็นสัญญาณที่บอกว่า พร้อมแล้วสําหรับการพึ่งพาตัวเอง การหาอาหารเองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด